Mga Post

Ipinapakita ang mga post mula sa Mayo, 2018

Your pain is my pain

Each cut is a cut through my heart.
Like a teardrop overflowing.
A slice. A lash.Tearing my soul.

I think of you each night.
Through smoke-filled dreams
of never-ending nightmares.

Ang dalamhati mo ay akin

Bawat hiwa ay laslas sa aking puso.
Tulad ng naguumapaw na luha.
Bawat hiwa. Bawat hagupit. Pumupunit sa kaluluwa.

Tuwing gabi ikaw ay nasa gunita.
Sa gitna ng mausok na panaginip
ng walang katapusang bangungot.

-- Jay M. Pascual, May 2018