Mga Post

Ipinapakita ang mga post mula sa Enero, 2009

Sa mukha ng kawalang ngalang pag-ibig

This poem was written by my friend George T. Calaor.  George is the current Secretary General of Bagong Alyansang Makabayan (New Patriotic Alliance)in Aklan.George has a very colorful life, and not all of them are bright.  We shared many glooms and dark moments. I am reprinting this poem coz I find it lyrically beautiful.I'm going to translate this to English and post it later.  I hope you enjoy this poem:Sa mukha ng kawalang ngalang pag-ibig Ni: George T. CalaorMakiulayaw ka sa tibok ng puso
    ng mga tagapaglikha ng kasaysayan...
naroon lang ako’t naghihintay sa init ng iyong pag-anib
Usalin mo ang bawat pintig sa dibdib
    na kay laon nang iginapos sa tanikala ng pagkadukha
    ako’y naro’n lang... dasal ay kalayaan Isatinig mo ang mga hiyaw ng damdaming
    hitik sa pag-asam lubusang maangkin
    ang dalisay-na-laya ng pagkatimawa
sabay sa pagbaybay sa iilang hakbang na lang tagumpay     dahil... sa bawat pintig ng pagtibok ng aking puso—ako’y kakambal…

Remembering Jesusa Teodoro Martin (My beloved Lola Nena...)

Today is the 106th birthday of my favorite Lola, Lola Nena.  I am posting here a reprint from our Martin Clan Book about Lola Nena.Lola Nena died when I was in 4th grade, that was way back in 1984.  But I always have vivid memories of her (Lola Nena always cooked sweet delights for us)  Here's the reprint I'm talking about.  I think this was written by my cousin Mayo Uno and his Tatay, my favorite Tito Boy.(Excerpts from the Martin-Teodoro Aklat Angkan...):NENAJesusa was born on January 19, 1903 in Tondo, Manila . Like Dominador, she was the youngest of two children by Santiago Naguit Teodoro ("Iliong") of Bulacan and Elena dela Cruz ("Enang") of Tondo. The eldest was Sergio ("Ikong"). Jesusa was only six when her mother passed away so her aunt Petra ("Pitang"), sister of her father, brought up the two children up. Santiago 's second wife, Leonora Pantanilla ("Nena"), produced six more children:  Andrea ("Andring"…