3 Haikus, 3 Thoughts of You

(I)
She walks in beauty
Feet ablaze in stellar warmth
Scorching path of hearts

(II)
Solitary Pearl
My name is Melancholy
Let me lie and die

(III)
Forbidden Rose bud
In garden of weeds and thorns
Pick it and shed blood

-- Jay M. Pascual, 2001

Mga Komento

Mga sikat na post sa blog na ito

Forced Haircut in Schools is Corporal Punishment

Uri ng Mga Adobo sa Filipinas

Mga Kuwentong Bayan ng Bukidnon

Hindi Lang Islogan ang Burukrata Kapitalismo

Mga Tradisyunal na Larong Pambata: Nasaan Na?

Open Live Writer Test Post

The January 26 Confrontation

Untitled I